Thứ Năm, 5/3/2015
  Trang chủ | Góp ý | Sơ đồ | English  
Thông tin chung 
Chủ tịch Quốc hội 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
Các cơ quan Quốc hội 
Đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH 
Các Kỳ họp Quốc hội 
Các phiên họp UBTVQH 
Tin hoạt động Quốc hội 
Tin hoạt động HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội 
Hoạt động giám sát 
Danh sách ĐBQH 
Các ấn phẩm 
Tư liệu Quốc hội 
Thông tin chuyên đề 
CSDL Luật Việt Nam 
Thư điện tử 
Liên kết website 
Văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất 
Văn kiện tài liệu kỳ họp Quốc hội 
Tìm kiếm  
iến pháp sửa đổi là đảm bảo Chính trị - Pháp lý vững chắc để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đồng lòng vững bước tiến lên trong thời kỳ mới
ề chế độ chính trị và tổ chức quyền lực nhà nước trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
ề mô hình cơ quan bảo vệ Hiến pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
àn về Hội đồng bầu cử quốc gia trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
ảo vệ Hiến pháp xuất phát từ nhu cầu xây dựng và phát triển Nhà nước pháp quyền
ề thiết chế Hội đồng Hiến pháp: Khi QH tự đặt mình vào những kiểm soát theo nguyên tắc kiểm soát quyền lực, sức mạnh của QH được tăng cường
ôn trọng và bảo vệ Hiến pháp, bảo đảm tính tối thượng của Hiến pháp là nhu cầu tất yếu, khách quan
ấy suy nghĩ về việc làm Hiến pháp năm 1946 và việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 hiện nay
ị trí của Hội đồng Hiến pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
ề thẩm quyền của Hội đồng Hiến pháp
iếp tục đóng góp vào sửa đổi Hiến pháp 1992: Chính quyền địa phương cần được làm rõ và khẳng định ngay trong Hiến pháp
iến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
ửa đổi Hiến pháp 1992: Hiến định vai trò của Tổng kiểm toán
oàn thiện quy định về tổ chức chính quyền địa phương trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
ột số ý kiến về chế định Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
ình luận, góp ý về chế định Chính phủ trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
ình luận, góp ý về chế định Chủ tịch nước trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
ăm kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về chế định Quốc hội
àn về mô hình lập pháp và chế định Quốc hội trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
ề chính sách khoa học, công nghệ trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Tổng số trang: 7  Trang đầu 1   2   3   4   5   6   Xem Tiếp  Trang cuối
TRANG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội. Giấy phép số 379/GP-BC ngày 15/12/2006
Phụ trách trang tin: Vụ Thông tin - Văn phòng Quốc hội
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.46338-080.46051-080.46383 Email: webmaster@qh.gov.vn

(Trang tin đang trong quá trình nâng cấp. Hiện tại chỉ hỗ trợ tốt trên trình duyệt Internet Explorer. Mong bạn đọc thông cảm!.)