Thứ Bảy, 28/3/2015
  Trang chủ | Góp ý | Sơ đồ | English  
Thông tin chung 
Chủ tịch Quốc hội 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
Các cơ quan Quốc hội 
Đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH 
Các Kỳ họp Quốc hội 
Các phiên họp UBTVQH 
Tin hoạt động Quốc hội 
Tin hoạt động HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội 
Hoạt động giám sát 
Danh sách ĐBQH 
Các ấn phẩm 
Tư liệu Quốc hội 
Thông tin chuyên đề 
CSDL Luật Việt Nam 
Thư điện tử 
Liên kết website 
Văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất 
Văn kiện tài liệu kỳ họp Quốc hội 
Tìm kiếm  
ông văn số 258/UBDTSĐHP ngày 19 tháng 3 năm 2013 về việc trả lời kiến nghị của địa phương về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
ông văn về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
áo cáo ngày 05-01-2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
áo cáo về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (do đồng chí Phan Trung Lý, Trưởng Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày tại Hội nghị toàn quốc triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992)
hát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
ông văn số 152/BTC-HCSN ngày 05-01-2013 của Bộ Tài chính v/v xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
ảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
hát biểu của đồng chí Đinh Thế Huynh, về công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
ết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
hát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
ế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
áo cáo về những nội dung cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992(Do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày)
hỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
ự thảo Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013)
ghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
ế hoạch số 71 - KH/BTGTW, ngày 21/02/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tư tưởng thực hiện sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 (Văn bản này thay thế văn bản số 68-KH/BTGTW ngày 15/2/2012)
ổng kết việc thi hành hiến pháp năm 1992
ghị quyết 06/2011/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992
uyết định thành lập ban chỉ đạo tổng kết thi hành hiến pháp năm 1992
uyết định ban hành kế hoạch của Chính phủ về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992
Tổng số trang: 2  Trang đầu 1   Xem Tiếp  Trang cuối
TRANG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội. Giấy phép số 379/GP-BC ngày 15/12/2006
Phụ trách trang tin: Vụ Thông tin - Văn phòng Quốc hội
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.46338-080.46051-080.46383 Email: webmaster@qh.gov.vn

(Trang tin đang trong quá trình nâng cấp. Hiện tại chỉ hỗ trợ tốt trên trình duyệt Internet Explorer. Mong bạn đọc thông cảm!.)