Thứ Bảy, 28/3/2015
  Trang chủ | Góp ý | Sơ đồ | English  
Thông tin chung 
Chủ tịch Quốc hội 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
Các cơ quan Quốc hội 
Đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH 
Các Kỳ họp Quốc hội 
Các phiên họp UBTVQH 
Tin hoạt động Quốc hội 
Tin hoạt động HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội 
Hoạt động giám sát 
Danh sách ĐBQH 
Các ấn phẩm 
Tư liệu Quốc hội 
Thông tin chuyên đề 
CSDL Luật Việt Nam 
Thư điện tử 
Liên kết website 
Văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất 
Văn kiện tài liệu kỳ họp Quốc hội 
Tìm kiếm  
 
 Đảm bảo thực hiện quyền con người trong Hiến pháp 2013  (3/28/2014 3:55:40 PM)
 Sự nghiệp phát triển văn hóa qua Hiến pháp (sửa đổi)
 Tìm hiểu Hiến pháp sửa đổi: Những điểm mới của Hiến pháp (sửa đổi) về Chính phủ
 Xem tiếp
 Hiến pháp sửa đổi là đảm bảo Chính trị - Pháp lý vững chắc để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đồng lòng vững bước tiến lên trong thời kỳ mới (12/23/2013 9:31:56 AM)
 Về chế độ chính trị và tổ chức quyền lực nhà nước trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
 Về mô hình cơ quan bảo vệ Hiến pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
 Bàn về Hội đồng bầu cử quốc gia trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
 Bảo vệ Hiến pháp xuất phát từ nhu cầu xây dựng và phát triển Nhà nước pháp quyền
 Về thiết chế Hội đồng Hiến pháp: Khi QH tự đặt mình vào những kiểm soát theo nguyên tắc kiểm soát quyền lực, sức mạnh của QH được tăng cường
 Xem tiếp
 Hội nghị Tổng kết hoạt động của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (12/29/2013 8:40:52 PM)
 Hội thảo Những nội dung về quyền trẻ em cần được ghi nhận trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phiên họp thứ 7 Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
 Phiên họp 8 Ban Biên tập Dự thảo sửa Hiến pháp 1992
 Đa số ủng hộ không tổ chức HĐND cấp quận, phường
 Tọa đàm Mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiến pháp một số nước trên thế giới
 Xem tiếp
 Công văn số 258/UBDTSĐHP ngày 19 tháng 3 năm 2013 về việc trả lời kiến nghị của địa phương về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (3/19/2013 3:50:15 PM)
 Công văn về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
 Báo cáo ngày 05-01-2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
 Báo cáo về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (do đồng chí Phan Trung Lý, Trưởng Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày tại Hội nghị toàn quốc triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992)
 Phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
 Công văn số 152/BTC-HCSN ngày 05-01-2013 của Bộ Tài chính v/v xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
 Xem tiếp
TRANG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội. Giấy phép số 379/GP-BC ngày 15/12/2006
Phụ trách trang tin: Vụ Thông tin - Văn phòng Quốc hội
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.46338-080.46051-080.46383 Email: webmaster@qh.gov.vn

(Trang tin đang trong quá trình nâng cấp. Hiện tại chỉ hỗ trợ tốt trên trình duyệt Internet Explorer. Mong bạn đọc thông cảm!.)