Thứ Hai, 30/3/2015
  Trang chủ | Góp ý | Sơ đồ | English  
Thông tin chung 
Chủ tịch Quốc hội 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
Các cơ quan Quốc hội 
Đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH 
Các Kỳ họp Quốc hội 
Các phiên họp UBTVQH 
Tin hoạt động Quốc hội 
Tin hoạt động HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội 
Hoạt động giám sát 
Danh sách ĐBQH 
Các ấn phẩm 
Tư liệu Quốc hội 
Thông tin chuyên đề 
CSDL Luật Việt Nam 
Thư điện tử 
Liên kết website 
Văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất 
Văn kiện tài liệu kỳ họp Quốc hội 
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ 7
Kỳ họp thứ 6
Kỳ họp thứ 5
Kỳ họp thứ 4
Kỳ họp thứ 3
Kỳ họp thứ 2
Kỳ họp thứ nhất
Quốc hội khoá XII
Quốc hội khoá XI
Quốc hội khoá X
Tìm kiếm  
Văn kiện tài liệu Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII
 STT  Tên văn bản  File đính kèm
 Văn kiện chung
 1  Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng  
 2  Báo cáo số 256/BC-CP ngày 15-11-2011 của Chính phủ về tình hình và các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ để ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tai nạn giao thông trong cả nước và ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn  
 3  Báo cáo của UBTVQH dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII  
 4  Báo cáo của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị ĐBQH thảo luận ở Tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII  
 5  Dự thảo Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII trình Quốc hội cho ý kiến ngày 17-11-2011  
Xem tiếp
 Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
 1  Dự thảo Luật khiếu nại trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII  
 2  Báo cáo số 63/BC-UBTVQH13 ngày 10-11-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật khiếu nại  
 3  Dự thảo Luật tố cáo trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII  
 4  Báo cáo số 61/BC-UBTVQH13 ngày 10-11-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tố cáo  
 5  Báo cáo số 62/BC-UBTVQH13 ngày 10-11-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật lưu trữ  
Xem tiếp
 Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
 1  Báo cáo Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật  
 2  Báo cáo của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Giáo dục đại học  
 3  Báo cáo của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Quảng cáo  
 4  Báo cáo số 273/BC-UBVĐXH13 ngày 25-10-2011 của Uỷ ban Các vấn đề xã hội thẩm tra dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)  
 5  Phụ lục Báo cáo số 273/BC-UBVĐXH13 ngày 25-10-2011 của Uỷ ban Các vấn đề xã hội thẩm tra dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)  
Xem tiếp
 Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
 1  Báo cáo số 7868/BGDĐT-VP ngày 22-11-2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn của các ĐBQH tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII  
 2  Báo cáo số 3419/BC-BNN-VP ngày 22-11-2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn ĐBQH tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII  
 3  Báo cáo số 69/BC-UBTVQH13 ngày 18-11-2011 của UBTVQH v/v tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII  
 4  Báo cáo số 2149/BC-VPQH ngày 18-11-2011 của Văn phòng Quốc hội về việc thực hiện lời hứa qua hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XII  
 5  Báo cáo số 128/BC-NHNN ngày 23-11-2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải trình chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII  
Xem tiếp
 Báo cáo giám sát
 1  Phụ lục Báo cáo số 68/BC-UBTVQH13 ngày 18-11-2011 của UBTVQH về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám và thứ chín, Quốc hội khóa XII  
 2  Báo cáo số 68/BC-UBTVQH13 ngày 18-11-2011 của UBTVQH về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám và thứ chín, Quốc hội khóa XII  
 3  Nghị quyết số 407/NQ-UBTVQH13 ngày 22 tháng 11 năm 2011 về chương trình hoạt động giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội năm 2012  
 4  Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề  
 5  Báo cáo số 39/BC-UBTVQH13 ngày 20-10-2011 của UBTVQH về kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề  
Xem tiếp
 Báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ QH, HĐDT và các UB của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội
 1  Báo cáo số 507/BC-UBĐN13 ngày 23-11-2011 của Uỷ ban Đối ngoại về kết quả hoạt động năm 2011 và phương hướng công tác năm 2012  
 2  Báo cáo số 132/BC-UBTCNS13 ngày 14-10-2011 của Uỷ ban Tài chính-Ngân sách về công tác từ sau Kỳ họp thứ nhất đến Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2011  
 3  Báo cáo số 77/BC-HĐDT13 ngày 11-11-2011 của Hội đồng Dân tộc về kết quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ sau kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ hai và dự kiến chương trình hoạt động từ sau kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba  
 4  Báo cáo số 122/BC-UBKT13 ngày 31-10-2011 của Uỷ ban Kinh tế về công tác của Ủy ban từ sau Kỳ họp thứ nhất đến Kỳ họp thứ hai và dự kiến Chương trình hoạt động đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XIII  
 5  Báo cáo số 48/BC-UBTVQH13 ngày 01-11-2011 của UBTVQH về công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội  
Xem tiếp
TRANG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội. Giấy phép số 379/GP-BC ngày 15/12/2006
Phụ trách trang tin: Vụ Thông tin - Văn phòng Quốc hội
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.46338-080.46051-080.46383 Email: webmaster@qh.gov.vn

(Trang tin đang trong quá trình nâng cấp. Hiện tại chỉ hỗ trợ tốt trên trình duyệt Internet Explorer. Mong bạn đọc thông cảm!.)