Ngày 10/1/2012, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
chủ trì Phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Click for large version
1
 Click for large version
2


Nguồn: Nhan Sáng - TTXVN